Rekruttering

Vi forstår viktigheten av å rekruttere riktige styrer, ledere og spesialister. Ofte kan den rette kandidaten ikke være den åpenbare. Vårt fokus er å forstå din bransje, ditt selskap, ditt team og din spesifikke situasjon. Hver rekrutteringsprosess tilpasses dine mål og behov. 

Vi hjelper deg med å benchmark og utvikle potensielle interne kandidater, og vi kan koble deg sammen med de beste eksterne kandidatene i situasjoner som ofte krever et nytt perspektiv, for eksempel opprettelse av en ny stilling, erstatning av en nåværende leder eller store transformasjonsendringer. 

Vi driver ikke med magi, men det er ikke langt unna

House of Abilities kobler de riktige menneskene, med de riktige organisasjonene, som sammen vil skape gode resultater. 
Det vi gjør er ikke magi, men gjennom mange års erfaring og flere hundre suksessfulle rekrutteringer har vi forstått hva som virkelig gjør en forskjell.

 

Vi mener tillit bygges med handling.

I House of Abilities tror vi at tillit ikke bare handler om ord, men om handling. I jakten på riktig talent, noe som mange organisasjoner vet, er sjelden en enkel oppgave. La oss være der for dere, og hjelpe til med å finne den rette personen, på rett plass. Vi er forpliktet til å bygge tillit gjennom konkrete handlinger, og sammen kan vi skape et sterkt, bærekraftig fundament for suksess 

Hva er en sømløs rekrutteringsprosess?

Vi etablerer tydelige avtaler og gjennomfører grundig forventningsavklaring i alle retninger, samtidig som vi sikrer overholdelse av tidsrammer. Ved å velge HoA som samarbeidspartner vil du oppleve en sømløs prosess. Du har klar innsikt i hva som skal skje nå og i fremtiden, og vi holder alltid fast ved den avtalte tidsplanen. Både du som kunde og kandidatene vil oppleve våre prosesser som transparente og velorganiserte. Hos oss får du ikke bare det du bestiller; du får noe ekstra. 

Prikker over i-ene 

Vi legger stor vekt på høyt detaljnivå i både planlegging og gjennomføring av våre prosesser. Ingenting overlates til tilfeldighetene. Hver fase er grundig gjennomtenkt og nøye utført for å sikre presisjon, effektivitet og kvalitet. Vår dedikasjon til detaljer gir deg trygghet i at hvert skritt utføres med nøyaktighet, og at våre prosesser er grundig utarbeidet for å møte dine unike behov og forventninger.  

Vet du egentlig hva du vil ha?

Fordi hvert selskap, hver rolle og hver rekrutteringsprosess er unik, bruker vi mye tid/krefter på å forstå dere som selskap, hvilke utfordringer rollen skal løse nå og i fremtiden, samt hva som skal til for å lykkes i rollen.  
Vi legger vår stolthet i å forstå hvor dere har vært, hvor dere er og hvor dere skal. Dersom denne forståelsen ikke oppnås, vil verken vi eller kandidaten ha optimale forutsetninger for suksess. 

Vi vil gjerne diskutere årsakene dine og utfordre tankemåten din. Ser du etter en «blåkopi» av forgjengeren? Er det absolutt nødvendig å rekruttere to profiler når en sterkere profil vil gjøre jobben, gitt at ansvarsområdene sjongleres internt? Og hvor hard er talentkrigen i bransjen din? 

Vi vurderer nøye om det er verdifullt å utforske alternative stier, bortenfor de konvensjonelle eller mest åpenbare profilene. Kreativiteten gir deg muligheten til å være mer grundig og kritisk under den endelige utvelgelsen. 

Våre vurderinger er mer enn magefølelse

Vi identifiserer kandidatenes ferdigheter og evner. En kandidats evne til å formulere seg muntlig korrelerer ikke nødvendigvis med arbeidsprestasjoner eller den person du vil møte i arbeidshverdagen. Vår lange erfaring fra ulike bransjer gjør oss i stand til å vurdere den sanne verdien av en kandidats ferdigheter og styrker. Vi bruker i tillegg verktøy og tester for å evaluere kandidatenes analytiske, organisatoriske og mellommenneskelige ferdigheter. 

Vi begrenser oss ikke til papir kompetansen til en kandidat. Når det gjelder å etablere et langsiktig forhold, er en god kulturell tilpasning til organisasjonen din minst like viktig. Er kandidaten virkelig en god match for selskapet ditt? 

Den beste kandidaten er ikke alltid den rette

Hva som er den rette kandidaten er ikke alltid den som er best på papiret. Gjennom objektive vurderinger og gode kravprofiler vil vi lede deg gjennom en rekrutteringsprosess som tar sikte på å finne kandidaten som vil levere mer enn forventet. 

En ting er kompetanse, har vedkommende de rette forutsetningene for å lykkes i rollen? Hvem skal det rapporteres til og samarbeides med? Samsvarer kulturen i bedriften med kandidatens forventninger til en arbeidsplass? Hvilke verdier er viktige for selskapet? Og ikke minst; hvilke verdien er viktige for kandidaten?  

Alt det spiller inn når riktig kandidat skal inn i din organisasjon. Sannsynligheten for å lykkes er vesentlig høyere når disse momentene vurderes og hensyntas.  

Kandidaten som gjør det best i testene er ikke nødvendigvis den rette kandidaten for bedriften din.

Vi lander kandidatene

Vi finner de beste, selekter den riktige og sørger for at hen takker ja. 

For å sikre at du får den ideelle kandidaten, sørger vi for at du har et nøye utvalg av kandidater å velge mellom. Vårt mål er å hjelpe deg med å velge den rette personen og sikre at vedkommende aksepterer tilbudet. Dette oppnår vi gjennom tett dialog med kandidatene gjennom hele prosessen, klare forventningsavklaringer og styring, samt åpen kommunikasjon. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene i rekrutteringsprosesser.