Menneskene

Thomas Enstad

Når man kobler sammen de riktige folkene, frigjør man potensialet som bor i både mennesker og organisasjoner. 

Thomas Enstad er en erfaren rådgiver med over 14 års erfaring fra rekruttering og konsulentoppdrag innen ledelse og spesialisert, på tvers av bransjer og stillingskategorier, er han godt rustet til å ta fatt på de mest utfordrende prosessene og prosjektene som tilbys. Hans motivasjon for hvordan kunder og kandidater kan realisere sitt fulle potensial, kombinert med metodikk fundamentert i forskning, kan hjelpe dere med å oppnå mer. I tillegg bringer Thomas Enstad, en erfaren rådgiver med et stort nettverk i Norge og Europa. Hans omfattende erfaring med rekruttering til stillinger innen sikkerhet, teknologi og industri på senior nivå i organisasjonen, sammen med innsikt i ulike forretningsmodeller, kompetanseområder, bedriftskulturer og ledelsesutfordringer, gjør ham dyktig til å identifisere og utvikle både ‘High Potentials’ og ‘Top Performers’. Thomas er grundig i prosesser, sterk i utvelgelse og en naturlig lagspiller, noe som sikrer effektive resultater.
Thomas er utdannet fra Høyskolen Kristiania med en bachelor i HR og personalledelse, med spesialisering innen personlig lederskap og videreutdannet innen Executive Presence and Influence: Persuasive Leadership Development. Utover dette er  han utdannet innen ledelse fra Forsvaret og er sertifisert bruker av en rekke psykrometriske testverktøy.

Einar Holth-Omdal

Konseptene om hvordan motivasjon har utviklet seg over tid, og hvordan våre oppfatninger av hva som driver menneskelig atferd har endret seg fra grunnleggende biologiske behov til å ta hensyn til behov for autonomi, mestring og mening i arbeidet vårt. Dette er grunnleggende for å lykkes med å plassere riktig person på riktig på plass. 

Einar, med over 20 års erfaring innen rekruttering og ledelse, har betydelig kompetanse og ansvar innen personalforvaltning, budsjettering og etablering av standarder og rutiner i ulike organisasjoner. Han har en omfattende bakgrunn i prosjektbasert arbeid og er kjent for å anvende kreative tilnærminger for å tiltrekke seg talenter og erfarne kandidater til organisasjonene han engasjerer seg i.

De siste årene har Einar vært sentral i oppbyggingen av et av landets (og Europas) mest attraktive IT-konsulentselskaper, hvor han som COO har hatt overordnet ansvar for rekruttering  i tillegg til salgs -og kundeansvar. Han har også hatt operativt ansvar for konsulenter og medarbeidere. Einar har bred erfaring innen analyse av kandidatmarkeder, utforming av konsepter og forretningsplaner, samt budsjettering.

Erfaren med search-basert rekruttering, legger Einar stor vekt på sourcing og nettverksbygging. Hans spesialiteter inkluderer rekruttering av erfarne teknologer, kommersielle roller og ledere. Med en solid bakgrunn og dedikasjon til fagfeltet er Einar en pålitelig ressurs for å sikre riktig kompetanse og talent til din organisasjon.

Jan Christian Bernhardt

Gode styremedlemmer går inn i møtet uten å ha bestemt seg sikkert i forkant, med det formål å lytte og kunne endre sin foreløpige mening. 

Jan Christian Bernhardt har bakgrunn som administrerende direktør i flere selskaper og har betydelig styreerfaring fra 1996 og frem til i dag, hvor han en rekke styrelederverv, herunder for BoardLog AS og Styrerekruttering AS, hvor han også er henholdsvis daglig leder og aktiv partner. Han har siden 2018 hatt en rekke omfattende styrekonsulentoppdrag mot vidt forskjellige bransjer. 

Jan Christian er ansvarlig for styrekonsulentvirksomheten i Styreforeningen, bestående av en rekke dyktige konsulenter med akkumulert stor faglig bredde. Han fasiliteter og leder også styrenettverksgruppene i Stavanger. 

Kompetanseområder: Eierdirektiver, rådgiver for eiere, administrator for styret, Coach og praktisk støtte for styreledere, styremedlemmer, konsernledere, daglig ledere og ledergrupper, evalueringer av styret og daglig leder, organisasjonsutvikling og virksomhetsstruktur, egenutviklet og velprøvd strategimetodikk for SMB-markedet, forhandlingsteknikk, generell organisasjonsstøtte og interne kurs innen styrearbeid. 

Karl Ibsen

Hvor skal vi? Hvorfor skal vi dit? Hvordan kommer vi dit? Når skal vi nå våre mål? Hva skal vi levere?  Hva skal vi ikke levere?  Hva forventes av deg, meg og oss? Dette er vesentlig i alt Karl arbeider med!

Karl er styreleder i House of Abilities AS og har videre hovedansvar for samarbeidet vi har opp mot Styreforeningen.no og Styrerekruttering.no, herunder for å kunne bistå deres kunder og medlemmer ved behov for nye menneskelige ressurser. 


Karl har selv lang erfaring med rekruttering av styreledere, styremedlemmer og ledende ansatte, samt fra arbeid i en rekke valgkomiteer og valgstyrer gjennom over 30 år. Karl arbeider idag som CEO i Styreforeningen.no ( etablert i 1997 / over 66.000 kursdeltakere innen styrearbeid og ledelse) og besitter et 50 talls styreverv og styrekonsulentroller i norske og internasjonale virksomheter, konsern og kjedegrupperinger. Karl har bred akademisk bakgrunn innen økonomi, juss, ledelse og psykologi, samt en rekke sertifiseringer og autorisasjoner relatert til våre arbeidsområder. Det er primært når eiere eller styrer er oppdragsgivere, eller ved utvikling, gjennomføring eller coaching i forbindelse med våre lederutviklings- og sertifiseringsprogram, at Karl eventuelt vil være operativt involvert sammen med medarbeidere forøvrig i House of Abilities AS.